Betalningsvillkor Kurs SMS Livräddare

Betalningsvillkor: 30 dagar. Faktura skickas i samband med kursanmälan.

Avbokningsregler: Kursanmälan är bindande och antalet platser begränsat.

ABC-medical förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.

Eventuell avbokning ska ske skriftligen och kan ske kostnadsfritt fram till två veckor före kursstart,

därefter debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg återbetalas kursavgiften.

Priset för utbildningen är 495 kronor (inkl moms).