Här nedan finner ni lite allmän information om brännskador. Denna text är endast en kortfattad informationstext och vid osäkerhet ska Alltid läkare eller Sjukvårdsrådgivning kontaktas.

Att Förebygga Brännskador:

Ibland är olyckan framme och du, dina familjemedlemmar en arbetskollega eller kamrat kan drabbas av en brännskada, men genom att tänka på säkerheten i förväg kan många olyckor undvika.

          Håll småbarn borta när du steker, kokar eller grillar.

          Häll aldrig brännbara vätskor på en tänd grill, lågorna ger större skada än man kan tro. Det kan även vara farligt att spruta vätska på en grill som står långt ifrån. Eldslågan kan komma in i flaskan och göra så att den exploderar.

          Olja som fattar eld i en kastrull får aldrig släckas med vatten, eftersom detta har en explosiv verkan. Kväv istället elden med ett lock eller liknande.

Symptom på brännskada:

Brännskador delas in i olika kategorier beroende på hur allvarlig skadan är.

          Ytlig delhuds skada (Första gradens bränn- skada) är ytlig. Huden är röd, svullen och öm. Du känner en brännande sveda. Oförsiktigt solande är en vanlig orsak.

          Djup delhudsskada (Andra gradens bränn- skada) är djupare och ger samma symtom som första gradens skada och det bildas även blåsor i huden.

          Fullhudsskada (Tredje gradens brännskada) är ännu djupare, med bortbränd hud. Kvarvarande hud är vit, grå eller svart och utan känsel. Vävnaden i hudens alla lager är död och i regel krävs hudtransplantation för att behandla skadan.

Egenvård:

Lindriga brännskador går det att behandla själv. När det yttersta hudlagret har skadats på ett relativt litet område räknas som lindrig brännskada. BurnFree Brännskade gel lindrar både smärtan och minskar omfattning av brännskadan. Om ni inte har BurnFree tillgängligt så kyl det skadade området genom att hålla det under svalt vatten under ca tio minuter. Kylan lindrar smärtan och gör att svullnaden blir mindre.

Om detta inte skulle hjälpa kan ni vända er till din husläkare för att få kortisonsalva under ett par dagar och eventuellt någon smärtstillande medicin.

Vid osäkerhet på brännskadans omfattning bör läkare alltid kontaktas.