Här nedan finner ni lite viktig information som kan vara bra att veta om Olyckan är framme. Denna text är endast en kortfattad informationstext och är inte meningen att läsas när en olycka, akut sjukdomsfall inträffat.

Larm nummer vid akut olycka, sjukdomsfall är alltid 112 inom Sverige.

ICE (In Case of Emergency)

Detta är ett nummer som sjukvårdare, sjukhuspersonal kan använda sig av om du själv råkar ut för en olycka och inte har möjligheten att uppge vem du är eller vilka som är dina närmsta anhöriga. In Case of Emergency är engelska och betyder ungefär ”i händelse av nödsituation”.

Se till att ni lagt in detta i er mobiltelefon/telefonbok och att detta nummer alltid är uppdaterat och aktuellt. Detta är ett enkelt sätt för er att visa ve ni vill ska kontaktas om ni råkar ut för en olycka eller ett sjukdomsfall.

 

Så här gör du för att lägga in ICE i mobilen:

Lägg till en ny kontakt i er telefonbok.  Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen. Till exempel wife (fru) följt av namnet, +46 och sedan telefonnummer utan nollan i riktnumret eller mobilnumret. Spara den nya kontakten. Vill du lägga till fler kontakter, börja om från början och skriv in ICE2 och sedan enligt ovan igen.

Tänk på att använda landsnummer +46 för svenska kontaktpersoner och att skriva på engelska. Då fungerar funktionen även utomlands. Berätta för de personer du har lagt in under namnet ICE, så de vet om det. Om du vill undvika att din mobiltelefon presenterar dina kontaktpersoner som ICE + namn när de ringer, kan du lägga in tecknet * direkt efter numret till din ICE-kontakt.

Vid Olycka på Sjön:

Oberoende på simförmåga ska alltid flytväst användas. Även en duktig simmare är i behov av flytväst tex om han/hon halkar, slår i huvudet och är avsvimmad när personen hamnar i vattnet.

Larmnummer 112 – SOS alarm – fungerar även till sjöss. Har ni en mobiltelefon tillhands kan ni som vanligt larma via SOS (112). Uppge vilken olycka som har skett, var ni är och hur många som är inblandade. SOS larmar vidare till Sjöräddningscentralen, som skickar ut de resurser som nöden kräver.

 

Är din båt utrustad med VHF-radio kan du larma JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på kanal 16. Så här gör du när du larmar med VHF-radio kanal 16: Ropa Mayday x 3, uppge båtens namn och position.

Några saker att tänka på om olyckan är framme:

Om båten slår runt långt från land, håll fast dig i båten och försök samtidigt att påkalla uppmärksamhet. Det kan du göra genom att vinka med stora rörelser, ropa på hjälp eller blåsa i din visselpipa. Om du håller dig intill båten är chansen större att du blir upptäckt snabbt, än om du simmar iväg. Dessutom är båten ofta en god flyt hjälp, även om den har kantrat

Om ni har nödbloss eller nödraketer använd dom. Har ni ficklampa lär er morse koden för SOS (· · · – – – · · ·)