Tavlor och skåp för Första Hjälpen

Förbandsstationer är vanligtvis tavlor och skåp, men våra första hjälpen-kit är ett riktigt bra alternativ. Välj alltid förbandsstation efter de risker som finns på din arbetsplats.

Läs mer

Riskanalysen bör bygga på en struktur för att säkerställa att alla risker blir identifierade och att rätt åtgärder sätts in. Rekommendationen är att bedöma vilka skadegrupper som det finns risk för och utifrån det utrusta arbetsplatsen med rätt förbandsmaterial i tavlor och skåp. Gör riskanalysen utifrån skadegrupperna sårskador, brännskador, ögonskador och klämskador. Gör också en bedömning av behovet av hjärtstartare.

Här kommer en kort beskrivning av respektive skadegrupp.

Brännskador

Brännskador är en mycket vanlig skadeorsak på arbetsplatser. Det vanligaste är kontaktbrännskador; det vill säga att huden kommer i kontakt med ett varmt föremål eller till exempel lågor, gas, ånga. Beroende på värme och exponeringstid kan skador med olika djup på huden då uppstå. Brännskador är aktiva under tid; från 15 minuter upp till flera dygn beroende vad som orsakat skadan. Grundläggande vid alla brännskador är att påbörja en omedelbar behandling.

Klämskador

De vanligaste skadorna är på våra armar och ben och då oftast stukningar (distorsioner) eller blåmärken (kontusioner). Dessa skador är lätta att behandla med rätt utrustning och utbildning. Elastiska lindor och möjlighet till kyla är de vanligaste och viktigaste åtgärderna.

Ögonskölj

Ögonskador förekommer i många olika sammanhang och av många olika anledningar. Vanligt är vätskor som stänker i ögonen inom industrin och då ofta frätande preparat. Precis som vid brännskador så är en omedelbar påbörjad behandling med lämpliga preparat av absolut största vikt. Ögonskador gör ofta också mycket ont. Vid yttre våld mot ögonen kan också allvarliga skador uppstå, ögat kan också bli punkterat, då är rätt utrustning och utbildning för att utföra första hjälpen viktig.

Sårskador

När huden skadas så uppstår nästan alltid blödningar. Blödningen kan vid en liten ytlig skada vara mycket liten; då räcker det att rengöra såret med ljummet vatten och tvål och sedan ett plåster. Vid en djupare sårskada kan ett klassiskt förstaförband bli aktuellt men också högläge(högre upp än hjärtat) av skadad kroppsdel. Täckande förband med ett visst tryck räcker oftast. När en sårskada är djup och blödningen är ljus och pulserande krävs oftast extra åtgärder; tryckförband  och högläge räcker som regel inte då. Är blödningen mycket kraftig som vid till exempel amputationsskador och vid sårskada i ljumske eller armhåla så kan personens hela blodvolym blöda ur på några få minuter om blödningen inte stoppas. För sådan blödning krävs särskild övning och speciella förband.

Hjärtstartare

Hjärtstartare är en förutsättning för att vid hjärtstopp starta hjärtat igen.

Tidsaspekten är väldigt viktig vid användandet av hjärtstartare. Om hjärtstoppet är bevittnat och en hjärtstartare finns på plats inom tre minuter så överlever mellan 70-75 procent! När den drabbade får vänta på hjärtstartare som kommer med ambulans eller räddningstjänst så överlever mellan 5-10 procent.

 

Innehåll i tavlor och skåp

Innehållen i de förbandsstationer som finns på marknaden skiljer sig väldigt mycket. Var noga med att välja ett alternativ som har material för de skadegrupper som kan uppstå där det skall sitta. Tänk även på att kunna ta hand om en medvetslös person.

En station som är att betrakta som komplett bör ha material minst enligt nedan:

Sårskador

Plåster – för mindre sår

Sårtvätt – för rengöring av sår

Tryckförband små: 2

Tryckförband stora: 2

Kompress: 10

Tejp: 1

Sax: 1

Engångshandskar: 2

Ögonskador

Ögonskölj med minst 5 min spoltid

Brännskador

Brännskadekompress 15*5cm: 1

Brännskadekompress 20*20cm: 1

Klämskador

Elastisk linda: 2

Kylpåse: 2

Hjärtstopp/medvetslös

Pocketmask: 1

Räddningsfilt: 1

Visa mindre

1.958,00 kr (Ink. moms 2.447,50 kr)

I lager

2.063,00 kr (Ink. moms 2.578,75 kr)

I lager

459,00 kr (Ink. moms 573,75 kr)

I lager