Ögonskölj & Ögondusch för arbetsplatsen

Ögonskölj och ögondusch är viktiga delar för första hjälpen eftersom ögonskador förekommer i många olika sammanhang och av många olika anledningar. Vanligt är vätskor som stänker i ögonen inom industrin och då ofta med frätande preparat. Precis som vid brännskador så är en omedelbar påbörjad behandling med rätt produkt av absolut största vikt. Ögonskador gör ofta mycket ont. Vid yttre våld mot ögonen kan också allvarliga skador uppstå. Ögat kan bli punkterat och då är rätt utrustning och utbildning för att utföra första hjälpen viktig.

Läs mer om ögonskölj

Sköljtid
Alla kemikalier är märkta och klassade med varningssymboler, för att hjälpa brukaren att veta hur farlig en kemikalie är. När vi kollar på kemikalier ute hos kund så är de två vanligaste klassningarna irriterande och frätande. Hur lång sköljtid ett öga behöver efter kontakt med ett kemiskt ämne avgörs av hur starkt ämnet är.

Irriterande: Spoltid: min 5 min per öga

Frätande: Spoltid: min 15 min per öga

Placering

Anordningen för ögonspolning ska finnas i omedelbar närhet av riskfyllda arbetsplatser. Det är viktigt att vägen till ögonduschen är fri, utan hinder. Den skadade måste själv kunna hitta och ta sig fram, kanske utan att se och med smärtor i ögonen. När man hanterar alkaliska och andra frätande ämnen ska spolningsanordning finnas på armslängds avstånd.

Att tänka på….

När ett skadligt ämne kommit in i ögat så gäller framför allt tre saker:

Spolning måste börja omedelbart för att det inte ska uppstå allvarliga skador. Spola hela tiden, även vid förflyttning till fast ögonduschanläggning eller läkare!
Spolningen ska pågå länge. Tidslängden varierar beroende på vilket ämne som kommit in i ögat. Låt läkare avgöra när spolningen ska upphöra! Ha därför alltid ett antal extra flaskor i reserv för spolning under transport.
Ofta måste båda händerna vara fria för att hålla isär ögonlocken. Kalla därför snabbt på hjälp!

Visa mindre

Cederroth Första Hjälpen

Cederroth Ögonskölj 2 x 500ml

258,00 kr (Ink. moms 322,50 kr)

I lager

590,00 kr (Ink. moms 737,50 kr)

I lager

1.136,00 kr (Ink. moms 1.420,00 kr)

I lager

119,00 kr (Ink. moms 148,75 kr)

I lager

169,00 kr (Ink. moms 211,25 kr)

I lager

159,00 kr (Ink. moms 198,75 kr)

I lager

9,00 kr169,00 kr

I lager