Hjärtstartare för  HLR med AED

Hjärtstartare är en förutsättning för att vid hjärtstopp starta hjärtat igen vid hjärtstopp. Viktigt är också att det finns utbildad personal som kan utföra HLR. Andningsmask ökar sannolikheten för att inblåsningar görs på ett korrekt sätt.

Läs mer

Tidsaspekten är väldigt viktig. Om hjärtstoppet är bevittnat och AED finns på plats inom tre minuter så överlever mellan 70-75 procent av alla drabbade av hjärtstopp! När den drabbade får vänta på ambulans eller räddningstjänst så överlever mellan 5-10 procent.

Hjärtstartare bör placeras vid företagets huvudförbandsstation eller i bemannad reception. För att säkerställa maximal chans till överlevnad för den drabbade skall HLR med AED påbörjas inom 3 minuter. Är arbetsplatsen stor kompletteras huvudförbandsstationens med extra AED så att det aldrig är går längre tid mellan hjärtstopp och påbörjad behandling än 3 minuter.

Att använda en hjärtstartare är väldigt enkelt, men med utbildning och övning så blir de rätta åtgärderna i hjärt- och lungräddning ännu enklare, snabbare, säkrare och effektivare.

Visa mindre