Barn HLR UtbildningBarn HLR

Barn HLR utbildning ger grundläggande kunskaper i hur man behandlar luftvägsstopp och hjärtstopp på barn. Kursen delas in i behandling av barn 0 – 1 år och från 1 år till pubertet. Utbildningen riktar sig till personer som i sin yrkesroll arbetar med barn och förväntas kunna agera vid ett luftvägs- eller hjärtstopp.

Barn HLR

Vi håller utbildningen på plats hos er och vi övar i er egen arbetsmiljö.

Alla våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och kurserna utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kompetenskort.

 

Tidsåtgång: 2 timmar

Gruppstorlek: upp till 12 personer

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

Behandlingen av barn med luftvägs- eller hjärtstopp skiljer sig från vuxna. Både anatomin i barnet och handlingsplanen skiljer sig åt. I kursen Barn-hlr får deltagarna lära sig skillnaderna och hur rätt behandling skall utföras. Utbildningen innehåller både teori och praktik men störst fokus ligger på den praktiska delen. Kursen tar upp och deltagarna över på:

 • Kedjan som räddar barn
 • Larma – på rätt sätt
 • Anatomi – skillnader mellan barn och vuxen
 • Kontrollera livstecken
 • Stabilt sidoläge – lägga barn i stabilt sidoläge

Spädbarn 0 – 1 år

 • Skapa öppen luftväg
 • Inblåsningar
 • Bröstkompressioner
 • Barn HLR med god kvalité
 • Luftvägsstopp – behandla spädbarn med luftvägsstopp

Barn 1 år – pubertet

 • Skapa öppen luftväg
 • Inblåsningar
 • Bröstkompressioner
 • Barn HLR med god kvalité
 • Luftvägsstopp – behandla barn från 1 år med luftvägsstopp

 

Våra instruktörer är utbildade i prehospital sjukvård och har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Begär offert