HLR Utbildningar

Varje år sker det ungefär 5500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, av dessa är det ca 11% som överlever. En förutsättning för att överleva ett hjärtstopp är att få rätt hjälp snabbt. Om den drabbade får hjälp med hjärt-lungräddning och en hjärtstartare inom tre minuter ökar överlevnadschansen till ca 70%. HLR utbildningar ger rätt kunskaper för att kunna agera under de första kritiska minuterna.

HLR Utbildning på plats

Det finns flera utbildningar som innehåller hjärt-lungräddning. Skillnaderna i kurserna är dels om det är en vuxen eller ett barn, sedan finns det även specifika kurser som riktar sig till personer som arbetar med starkström, personer som in sin yrkesroll förväntas agera vid ett hjärtstopp samt de mest avancerade utbildningarna för personer inom sjukvården. Den vanligaste kursen är dock HLR med hjärtstartare och det är en bra grundkurs i hur man utför HLR och använder en hjärtstartare som passar de allra flesta arbetsplatser.

Begär offert