HLR vid drunkning

HLR vid drunkning kompletterar basal HLR-utbildning med praktiska åtgärder vid drunkningsolycka. Kursen kombinerar teoretiska kunskaper med en stor dos praktik. Praktiska övningar underlättar inlärningen och säkerställer att deltagarnas kunskaper finns kvar även lång tid efter kurstillfället. Under kursen ger vi alla möjlighet att i egen takt bekanta sig med tekniker och handgrepp för att förvärva och befästa sina kunskaper på bästa sätt.

Målet är glasklart: Efter avslutad kurs ska alla deltagare känna sig redo att påbörja och utföra behandling om en situation kräver det.

Sverige är först i världen med en specifik handlingsplan för drunkningsolyckor. Omfattande forskning visar vikten av att snarast påbörja inblåsningar då akut syrebrist är den förmodade anledningen till hjärtstopp vid drunkning. Överlevnaden ökar till mer än 50 procent med den nya handlingsplanen vilket ska jämföras mot 7 procent för sedvanlig HLR.

Personer drabbade av hjärtsjukdom är överrepresenterade vid drunkning (17%) och därför rekommenderar HLR-rådet att hjärtstartare bör finnas tillgänglig.

Vad ingår i utbildningspaketet HLR vid drunkning

  • Hjälpa en nödställd eller medvetslös person ur vatten (här används docka)
  • Utföra tidiga inblåsningar redan i vatten (här anpassas kursen utifrån vilken utbildningsgrad kursdeltagarna har)
  • Utföra medvetandekontroll
  • Utföra andningskontroll
  • Larma 112
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Bestämma sig för att använda hjärtstartare (om tillgänglighet finns)
  • Starta hjärtstartaren och följa de instruktioner som anges
  • Lägga en person i stabilt sidoläge
  • Luftvägstopp

Kurstid: 3-4 timmar

Antal deltagare: Upp till 8 stycken per kurs

Plats: Optimalt är utbildning i pool eller öppet vatten, men det går även att simulera övningar i torr miljö.

Inblåsningar övas på docka placerad i livboj, på räddningsbräda eller på annan förekommande utrustning.

HLR vid drunkning

ABC-medicals instruktörer är utbildade i prehospital sjukvård och har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Efter avslutad kurs får samtliga deltagare daterade kompetenskort för ”HLR med hjärtstartare”, underskrivna av instruktören. Diplom tilldelas arbetsplatsen.

Begär offert