Utbildningen HLR vid elolyckor 

ger grundläggande kunskaper i hur man utför hjärt-lungräddning, använder hjärtstartare och behandlar skador orsakade av el.  Alla deltagare kommer att få öva praktiskt på övningsdockor i de olika momenten.

 

Vi håller utbildningen på plats hos er och vi övar i er egen arbetsmiljö.

Alla våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och kurserna utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kompetenskort.

 

Tidsåtgång: 3 timmar

Gruppstorlek: upp till 12 personer

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

 

Kursen belyser vad som händer i kroppen när den utsätts för starkström och hur man minimerar efterföljande skador med rätt förstahjälpen behandling. Deltagarna lär sig även praktiskt omhändertagande av brännskador orsakade av el.

Innehåll i kursen:

 • Kedjan som räddar liv
 • Utföra medvetandekontroll
 • Utföra andningskontroll
 • Larma 112
 • Utföra HLR med god kvalité
 • Använda en hjärtstartare
 • Lägga en person i stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • Livsfarligt läge – bedöma säkerhetsaspekter och vidta åtgärder
 • Brännskador orsakade av el
 • Elskador – skador orsakade av ström genom kroppen
 • Chock – förebygga cirkulationssvikt

 

Våra instruktörer är utbildade i prehospital sjukvård och har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

 

Begär offert