L-abc utbildning

L-ABC utbildning

I utbildningen L-ABC får kursdeltagaren en bild av hur man kan agera för att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för snabbare återhämtning i samband med sjukdom- eller olycksfall.

Vi håller utbildningen på plats hos er och vi övar i er egen arbetsmiljö.Alla våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och kurserna utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kompetenskort.

 

Tidsåtgång: 2 timmar

Gruppstorlek: upp till 12 personer

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

Våra instruktörer är utbildade i prehospital sjukvård och har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

 I utbildningspaketet L-ABC – Första hjälpen ingår:

 • Första hjälpen – livsviktiga minuter
 • Sök hjälp på rätt nivå
 • Nödnummer – larma 112
 • Lägesbedömning (L-ABC-konceptet)
 • Bedöm personens tillstånd
 • Vaken men behöver hjälp
 • Vilken hjälp behöver en medvetslös person?
 • Medvetslös med normal andning
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke – AKUT
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Förgiftning och frätskada
 • Etik
 • Kris och krisstöd
 • Avslut

Följande delar går att få som tillval, tidsmässigt kan varje avsnitt variera mellan 5-10 minuter.

 • Drunkning
 • Krampanfall och epilepsi
 • Motorcykelolycka
 • Nack- och ryggskada
 • Skallskada
 • Astma
 • Bett av djur eller människa
 • Bukskada och bukåkomma
 • Benbrott
 • Värmeslag
 • Nedkylning och köldskada
 • Utslagen tand
 • Urledvridning
 • Stukning

Begär offert