Utbildningen för HLR & Första hjälpen ger grundläggande kunskaper i hur man utför hjärt-lungräddning, hur använder en hjärtstartare samt hur man behandlar en skadad person. Mycket fokus läggs på praktiska övningar så att alla deltagare lär sig hur de ska agera vid ett olycksfall.

Första Hjälpen Utbildning

Vi håller utbildningen på plats hos er och vi övar i er egen arbetsmiljö.

Alla våra instruktörer är certifierade av HLR-rådet och kurserna utförs enligt HLR-rådets riktlinjer. Efter kursen får alla deltagarna ett personligt kompetenskort.

 

Tidsåtgång: 4 timmar

Gruppstorlek: upp till 12 personer

Förkunskaper: inga förkunskaper krävs

 

I utbildningen går vi igenom och övar praktiskt på momenten tills alla deltagarna klarar av att utföra dem med god kvalité. De delar som kursen tar upp och som vi övar på är:

Hjärt-lungräddning

 • Kedjan som räddar liv
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Skapa fri luftväg
 • Larma 112
 • Bröstkompressioner
 • Inblåsningar
 • Utföra HLR med god kvalité
 • Använda en hjärtstartare
 • Lägga en person i stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp – hur man agerar när någon har satt i halsen

 

Första hjälpen

 • Lägesbedömning enligt L-ABC
 • Bedöm personens tillstånd
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Förgiftning och frätskada
 • Kris och stöd

 

 

Våra instruktörer är utbildade i prehospital sjukvård och har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Medarbetarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Begär offert