Vi erbjuder avancerade utbildningar i hjärt-lungräddning som är avsedda för legitimerad sjukhuspersonal. All sjukhuspersonal ska genomgå utbildning i hjärt-lungräddning minst en gång per år. Vi har utbildningarna S-HLR vuxen och S-HLR Barn samt A-HLR vuxen och A-HLR Barn.

S-HLR / A-HLR  Grundutbildningar

Det finns två nivåer i HLR som är avsedda för personal som arbetar inom sjukvården, S-HLR som står för Sjukhus-HLR och A-HLR som står för Avancerad-HLR. Utbildningarna finns anpassade för både vuxna och barn, S-HLR vuxen samt S-HLR Barn och A-HLR vuxen samt A-HLR Barn.

Grundutbildning i S-HLR vuxen

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016

Grundutbildning i A-HLR vuxen

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016.

Grundutbildning i S-HLR barn

  • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
  • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
  • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
  • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.

Grundutbildning  A-HLR Barn

Deltagaren lär sig att självständigt behandla ett barn med hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna utföra A-HLR till barn enligt gällande svenska riktlinjer.
Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursinnehåll
– bedöma svårt sjuka barn
– praktiska övningar med luftvägshantering
– HLR-teknik
– defibrillering
– intraosseös nålsättning
– vätsketillförsel
– teamträning med scenarioövningar

 

Utbildningarna hålls av erfarna instruktörer med mångårig erfarenhet av att utbilda i de olika momenten.

Begär offert