Utbildning i A-HLR Barn, avancerad hjärt-lungräddning till barn 

vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården eller i prehospital verksamhet där det krävs beredskap för att kunna ta hand om barn med andnings- och/eller hjärtstopp.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Tidsåtgång: 1 heldag

Gruppstorlek: max 6 deltagare

Förkunskaper som krävs hos deltagarna är att de ska:

  • ha gått Svenska HLR rådets kurs i Barn HLR eller repeterat under de senaste 6 månaderna
  • ha läst in kursboken i god tid innan kurstillfället
  • känna dig säker på HLR teknik, dvs bröstkompressioner och inblåsningar
  • ha genomfört HLR-rådets webbutbildning och blivit godkänd på nyckelfrågorna

Repetition: minst en gång om året

 

Grundutbildning  A-HLR Barn

Deltagaren lär sig att självständigt behandla ett barn med hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall deltagaren kunna utföra A-HLR till barn enligt gällande svenska riktlinjer.
Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Kursinnehåll
– bedöma svårt sjuka barn
– praktiska övningar med luftvägshantering
– HLR-teknik
– defibrillering
– intraosseös nålsättning
– vätsketillförsel
– teamträning med scenarioövningar

Lärandemål i grundutbildning A-HLR till barn
Efter genomgången utbildning i A-HLR till barn ska deltagaren kunna:
– förstå bakomliggande orsaker till hjärt- och andningsstopp hos barn
– förstå vikten av att starta HLR tidigt
– kunna larma och förstå hur larmorganisationen fungerar
– kunna göra HLR med god kvalitet
– kunna använda hjälpmedel inklusive syrgas och sugutrustning för att understödja andningen
hos ett barn
– kunna handlingsplanen för A-HLR till barn
– kunna/förstå vilka arytmier som skall defibrilleras eller inte samt hur du använder en defibrillator
på ett säkert och effektivt sätt till barn
– förstå vikten av regelbunden träning och kontroll av akututrustningen

 

Begär offert