Utbildningsprogrammet A-HLR vuxen

är en påbyggnadsutbildning till S-HLR vuxen. Utbildningen riktar sig till legitimerad personal på sjukhus och i prehospital sjukvård som i sin yrkesroll självständigt behandlar patienter med hjärtstopp.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Tidsåtgång: 4-5 timmar

Gruppstorlek: 2 – 6 deltagare

Förkunskaper: inläst kursbok A-HLR vuxen, genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Repetition: minst en gång om året

 

Grundutbildning A-HLR vuxen

Kursinnehåll

Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med läkemedel och defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR från 2016. Största delen av utbildningen är praktisk träning, efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra A-HLR enligt gällande riktlinjer från 2016. Efter utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på godkänd utbildning.

Lärandemål för grundutbildning i A-HLR

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

– kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt.

– kunna behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

– förstå vikten av teamarbete och teamträning

 

Begär offert