Utbildningsprogrammet S-HLR barn riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

 

Tidsåtgång: 4 timmar

Gruppstorlek: 2 – 6 deltagare

Förkunskaper: inläst kursbok S-HLR barn, läst materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp” samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Repetition: minst en gång om året

 

Grundutbildning i S-HLR barn

  • grundläggande HLR till barn, en- livräddarteknik
  • grundläggande HLR till barn, två- livräddarteknik
  • handgrepp för att kunna hjälpa barn med luftvägsstopp
  • hantering av enkla hjälpmedel till barn samt rutiner för larm och träning av samarbete vid akuta situationer
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR barn enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR barn

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

  • Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos barn och hur man kan förebygga
  • Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
  • Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp både som privatperson och i sin yrkesfunktion

 

Begär offert