Utbildningsprogrammet S-HLR vuxen

riktar sig till all vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar.

Våra instruktörer har flera års erfarenhet i att lära ut de tekniker som används. Vi anpassar utbildningen efter era behov och utför den på plats i era lokaler. Deltagarna får därmed träna i en miljö där de känner sig hemma och slipper restid före/efter kursen.

Tidsåtgång: 4 timmar

Gruppstorlek: 2 – 6 deltagare

Förkunskaper: inläst kursbok S-HLR vuxen, läst materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp” samt genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Repetition: minst en gång om året

 

Grundutbildning i S-HLR vuxen

  • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
  • Deltagaren lär sig att självständigt behandla hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för S-HLR från 2016
  • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
  • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra S-HLR enligt gällande riktlinjer.
  • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Begär offert